Khai phóng sức mạnh – Vượt trội tiếng Anh

Đăng ký với học tiếng Anh với YOLA  để nhận được các ưu đãi: 

– Bộ tài liệu xây dựng vốn từ vựng học thuật 
– Khóa bổ trợ Writing Essay Correction
– Tham gia CLB Tranh luận (Debate Club) Miễn phí
– T
ham gia Miễn phí CLB Ngữ Pháp và Nói tiếng Anh

Khai phóng sức mạnh – Vượt trội tiếng Anh

Đăng ký với học tiếng Anh với YOLA ngay hôm nay, để nhận được các ưu đãi: 

– Bộ tài liệu xây dựng vốn từ vựng học thuật 
– Khóa bổ trợ Writing Essay Correction
– Tham gia CLB Tranh luận (Debate Club) Miễn phí
– T
ham gia Miễn phí CLB Ngữ Pháp và Nói tiếng Anh

Dolphin

Tiếng Anh trẻ em 4,5 - 6 tuổi

KHÓA TIẾNG ANH TRẺ EM – YOLA DOLPHIN
Tư duy tiếng Anh như người bản xứ
Tối ưu hóa khả năng tư duy phản biện dựa trên 4 kỹ năng cơ bản của thế kỉ 21

Đăng ký ngay

TIẾNG ANH THIẾU NIÊN TỪ 10,5 ĐẾN 14 TUỔI

KHÓA TIẾNG ANH THIẾU NIÊN – YOLA JUNIOR

Cải thiện kỹ năng tiếng Anh với hệ thống bài tập cá nhân hóa
Tiến bộ cùng chương trình học kèm và câu lạc bộ ngôn ngữ 

Đăng ký ngay
Junior

Tiêng Anh thiếu niên Từ 9 -14 tuổi

KHÓA TIẾNG ANH THIẾU NIÊN – YOLA JUNIOR

Cải thiện kỹ năng tiếng Anh với hệ thống bài tập cá nhân hóa
Tiến bộ cùng chương trình học kèm và câu lạc bộ ngôn ngữ 

Đăng ký ngay
ielts
Title-10

Tiếng Anh luyện thi IELTS/ TOEFL Trên 14 tuổi

KHÓA LUYỆN THI IELTS / TOEFL
Nâng cao kỹ năng với nguồn tài liệu được nghiên cứu bởi chuyên gia

Học IELTS /học TOEFLvà đạt điểm cao với bộ đề thi theo quy chuẩn quốc tế, sát với thực tế

Đăng ký ngay
Title-09

TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN TRÊN 14 TUỔI

KHÓA TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN EFL
Củng cố nền tảng tiếng Anh tổng quát

Giáo trình chuẩn Mỹ khuyến khích học viên ứng dụng ngôn ngữ và phát triển kỹ năng học thuật

Đăng ký ngay
efl
Title-08

Tiếng Anh luyện thi SAT Trên 14 tuổi

KHÓA TIẾNG ANH LUYỆN THI SAT
Giáo trình học được biên soạn, chứng nhận chất lượng bởi tổ chức giáo dục quốc tế uy tín College Board

Giảng viên đều là du học sinh, tốt nghiệp từ các trường Đại học Top của Mỹ (Harvard, Stanford, Yale), có kinh nghiệm làm bài thi SAT thực tế và được đào tạo bởi phương pháp giảng dạy quy chuẩn của YOLA

Đăng ký ngay

yola summer rewind 2018